недеља, 26. април 2009.

CRNA GORA


DOSELJAVANJE SLOVENA - DUKLJANSKA DRŽAVA

-Andreacijeva povelja o izgradnji crkve Sv. Tripuna iz 809. godine
D. Farlati - J. Coleti

-Natpis o osnivanju crkve svetog Stefana na otoku Gospe od milosrdja u Tivatskom zalivu (IX vijek)


-De administrando imperio (DAI) (oko 950. godine)
Car Konstantin Porfirogenit

-Slovenske državice na Balkanu (oko 950. godine)
Car Konstantin Porfirogenit

-Kekavmen o tome kako je knez Vojislav zarobio vizantijskog stratega u Dubrovniku (poslije 1042)
Dr Radoslav Rotković

-Nićifor Vrijenij: "Dukljani i Hrvati zlostavljaše Ilirik" (1072. god.)
Dr Radoslav Rotković

-Nićifor Vrijenij opisuje svoju borbu protiv Dukljana i Hrvata (1072 - 1075)
Dr Radoslav Rotković

-Papa Grgur VII piše Mihailu Vojislavljeviću kralju Slovena 1078.g.
Dr Radoslav Rotković

-Natpis dukljanskog kralja Mihaila Vojislavljevića u Stonu (1080.g.)
Dr Radoslav Rotković

-Anali Barija o ženidbi Konstantina Bodina (april 1081.g.)
Dr Radoslav Rotković

-Ana Komnina o vezi dračkog duke Monomahata sa dukljanskim kraljevima Bodinom i Mihailom (1081)
Dr Radoslav Rotković

-Borba sa Normanima kod Drača i držanje Bodina (oktobar 1081.g.)
Dr Radoslav Rotković

-Dukljanski kralj Bodin uznemirava Normane (1083.g.)
Dr Radoslav Rotković

-Papa Kliment III Vilberg daje nadbiskupski plašt Petru, biskupu barskom (08. januar 1089. godine)
Dr Radoslav Rotković

-Papa Kliment III piše barskom nadbiskupu Petru
Dr Radoslav Rotković

-Jovan Duka bori se sa Dalmatima, zarobljava Bodina (1085-1090)
Dr Radoslav Rotković

-Dukljanski kralj Bodin i Dalmati napadaju vizantijske oblasti (1091)
Dr Radoslav Rotković

- Krstaši prolaze kroz zemlju kralja Bodina, kralj Bodin ih dočekuje u Skadru, godine 1096.
Dr Radoslav Rotković

-Povelja dukljanskog kralja Bodina o poklonu crkve svetog Martina benediktincima na Lokrumu (1100)
Dr Radoslav Rotković

-Mapa države Duklje, XI vijek
Dr Radoslav Rotković

-Zapis kotorskog episkopa Grimoalda (1090-1124)
Dr Radoslav Rotković

- Povelja sudije Grda(na) iz vremena kralja Đorđa, Bodinova sina (1114. godina)
Dr Radoslav Rotković

-Dukljanski kralj Đorđe, sin Bodinov, potvrđuje predaju crkve benediktincima na Lokrumu
Dr Radoslav Rotković

-Vizantijski pjesnik Teodor Prodrom pominje Dukljane (1150)
Dr Radoslav Rotković

-Dokument o posvećenju katedrale svetog Tripuna (1166)


-Papa Aleksandar III ne priznaje barsku nadbiskupiju (29. decembar 1167.; 3. januar 1168.)
Dr Radoslav Rotković

-Natpis na grobu trebinjskog župana Grda (između 1173. i 1189.)
Dr Radoslav Rotković

-Pismo nadbiskupa barskog Grgura splitskom nadbiskupu Rajneriju (1178/1179.g.)
Dr Radoslav Rotković

-Zahvalnost barskog nadbiskupa Grgura Rajneriju i Feru (1178/1179)
Dr Radoslav Rotković

-Nadbiskup barski Grgur žali se na Nemanju u pismu splitskom kanoniku Gvalteriju (oko 1180)
Dr Radoslav Rotković

-Pokušaj osvajanja Dubrovnika, od strane Miroslava, brata Nemanjinog, godine 1184.
Češki istoričar Jireček

-Ugovor potonje dukljanske knjeginje Desislave sa Dubrovnikom (20. avgusta 1189)
Dr Radoslav Rotković

-Vilim Tirski o jeziku i nošnji na našem primorju (12. vijek)
Dr Radoslav Rotković

-Ljetopis popa Dukljanina (latinska redakcija)
Nepoznat

-Ljetopis popa Dukljanina (hrvatska redakcija)


-Ljetopis popa Dukljanina (na latinskom)


-Dukljanska država - crnogorski iskon i korijeni
Prof. dr Božidar Šekularac

-Dukljanska država i povelje dukljanskih vladara
Prof. dr Božidar Šekularac

-Otkud Crnoj Gori ranije ime Zeta - Zenta
Dr Dragoljub Dragojlović

-Dukljanski knez Vladimir i albanski novatiani
Dr Dragoljub Dragojlović

-Legenda o svetom Tripunu


-Doseljavanje Slovena i Dukljanska država
Dr Sima Ćirković

-Martnićka gradina - Civita Dioclitiana
Mr Branislav Borozan

-Antički i srednjovjekovni grad Svač
Mr Maksut DŽ. Hadžibrahimović

-Život Dukljanske kraljevine
Dr Fran Milobar

-O Dukljanskom knezu Vladimiru
Akademik Pavle Mijović

-Blaženi knez Vladimir
Ivan Jovović

-Sveti Vladimir Dukljanski
Rajko Vujičić

-Dukljanski kneževi (odlomak, u izradi)
Radoslav Rotković

-Dukljanska arhiepiskopija i njena uloga u formiranju prvih južnoslovenskih država
Akademik Branislav Kovačević

-Komentar o DAI
prof. dr Radivoj Radić

-Popis područja sjeverno od Dunava
Bavarski geograf (950g.)

-Rodoslov dinastije Vojislavljević


-Bokokotorski srednjevjekovni skriptorijumi i njihovi uticaji
Dr Vojislav Nikčević

-Dukljanski/Zetski kralj Mihailo Vojislavljević


-Iz knjige Relje Novakovića
Relja Novaković

-O Duklji
Dr Sima Ćirković

Нема коментара:

Постави коментар